KÄYTTÖEHDOT

 

Obeliu Vodkan verkkosivuston (osoite: www.obeliu-vodka.com; jäljempänä ”verkkosivusto”) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä, mukaan lukien tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Seuraavat käyttöehdot koskevat käyttäjiä, selaajia ja kaikkia tätä verkkosivustoa käyttäviä henkilöitä.

 

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen verkkosivuston käyttöä. Verkkosivuston käyttäminen tarkoittaa, että hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä verkkosivustoa.

 

JOTTA VOIT KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOA, SINUN ON OLTAVA TÄYSI-IKÄINEN SIINÄ MAASSA, JOSSA SELAAT TÄTÄ SIVUSTOA. JOS ET OLE TÄYSI-IKÄINEN, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

 

Kun näissä käytännöissä sekä tietosuoja- ja evästekäytännöissä esiintyvät ilmaukset ”meidän”, ”meidät”, ”me” tai ”yritys”, niiden katsotaan aina viittaavan AB Vilniaus degtinė -yritykseen, sen tytäryhtiöihin, sidosyrityksiin ja osakkuusyrityksiin.

 

JOHDANTO

 

 1. Voit käyttää suurinta osaa verkkosivuston sisällöstä luovuttamatta tietojasi meille. Tietyt verkkosivuston sisällöt ovat saatavilla vain, jos rekisteröidyt.

 

 1. Yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän ilmoituksen.

 

 1. Sinun vastuullasi on tarkastaa tämä sivu säännöllisesti näihin käyttöehtoihin tehtyjen päivitysten varalta. Päivitykset tulevat voimaan niiden julkaisun myötä. Jos jatkat sivuston käyttöä, sinun katsotaan hyväksyvän nämä käyttöehdot, mukaan lukien tietosuoja- ja evästekäytännöt.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET

 

 1. Ellei toisin mainita, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen verkkosivuston aineistoon (esimerkiksi tavaramerkit, mallit, logot, tekstit, kuvat, ääni- ja videomateriaalit sekä pullomallit) kuuluvat yritykselle tai ovat sen lisensoimia.

 

 1. Yritys omistaa rajoituksetta tavaramerkit ja kaikki niihin liittyvät logot, etiketit ja pullomallit sekä kaiken Obeliu Crafted Vodka -brändiin liittyvät immateriaalioikeudet.

 

 1. Kaikki muut tällä verkkosivustolla käytetyt tuotenimet ja kuvat ovat vain tunnistamista varten. Kaikki tällaisiin tuotenimiin ja kuviin sisältyvät tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 

 1. Tämän sivuston materiaalia ei saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, välittää, jakaa, hyödyntää kaupallisesti tai soveltaa millään tavalla ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

 1. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

 

PALVELUN SAATAVUUS JA HYVÄKSYTTÄVÄ KÄYTTÖ

 

 1. Yritys ei ole vastuussa, jos verkkosivusto milloin tahansa tai minkä tahansa ajanjakson ajan ei syystä tai toisesta ole käytettävissä. Pääsy verkkosivustolle voidaan keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta.

 

 1. Rajoittamatta kohdan 9 soveltamista yritys pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää verkkosivuston käytön tai rajoittaa sitä, jos näitä käyttöehtoja rikotaan.

 

 1. Sinun on pidettävä sinulle myönnetyt salasanat ja käyttäjätunnukset salassa, ja yritys pidättää itsellään oikeuden jäädyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön tai poistaa ne, jos se epäilee, että et noudata näitä käyttöehtoja.

 

 1. Verkkosivustoa saa käyttää vain laillisiin tarkoituksiin. Verkkosivustoa ei saa käyttää:

 

 • tavalla, joka rikkoo sovellettavia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä;
 • laittomalla tai vilpillisellä tavalla tai tavalla, jolla on laittomia tai vilpillisiä vaikutuksia;
 • ei-toivotun tai luvattoman mainos- tai myynninedistämismateriaalin tai minkäänlaisen roskapostin välittämiseen tai lähettämiseen;
 • sellaisten tietojen tai materiaalin tarkoitukselliseen välittämiseen, lähettämiseen tai lataamiseen, jotka sisältävät viruksia tai vastaavaa tietokonekoodia taikka joiden tarkoituksena on vaikuttaa haitallisesti tietokoneohjelmistojen tai -laitteistojen toimintaan;

 

JULKAISUT

 

 1. Kun sinua pyydetään lähettämään jotakin sisältöä tälle verkkosivustolle (esimerkiksi teksti, grafiikka, video tai ääni), annat yritykselle tämän sisällön osalta ikuisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, yksinoikeudettoman ja alilisensoitavan oikeuden ja lisenssin sen käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, soveltamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, johdannaisteosten luomiseen, levittämiseen, esittämiseen, toistamiseen, yleisölle välittämiseen sekä kaikkien tekijänoikeuksien ja julkaisuoikeuksien käyttämiseen sekä sisällön muihin teoksiin sisällyttämiseen missä tahansa nyt tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä mediassa koko sen ajan, kun kyseiseen sisältöön voi yrityksen tietosuoja- ja evästekäytännössä esitettyjen tietosuojarajoitusten mukaisesti olla oikeuksia. Tämä ei kuitenkaan koske henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, joita tietosuoja- ja evästekäytäntömme käsittelevät. Jos et halua antaa tällaisia oikeuksia yritykselle, sinun ei pidä julkaista sisältöä tällä verkkosivustolla.

 

 1. Julkaisemalla sisältöäsi tällä verkkosivustolla, sinä lisäksi:

 

 • takaat, että kyseinen sisältö on oma alkuperäinen teoksesi ja että sinulla on oikeus antaa se yrityksen käyttöön kaikkiin edellä mainittuihin tarkoituksiin; ja
 • suostut luopumaan kaikista moraalisista oikeuksistasi, jotka liittyvät sisältösi lähettämiseen ja julkaisemiseen verkkosivustolla sekä muuhun edellä mainittuun käyttöön.

 

 1. Sitoudut olemaan lähettämättä mitään sellaista sisältöä, joka ei ole alkuperäisteoksesi tai joka muuten loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai rajoittaa tai estää kolmatta osapuolta käyttämästä tätä verkkosivustoa tai nauttimasta siitä. Käyttämäsi ja lähettämäsi sisältö ei saa olla laitonta, se ei saa häiritä tai aiheuttaa ahdistusta tai haittaa kenellekään henkilölle, se ei saa sisältää rivoa tai loukkaavaa sisältöä eikä se saa häiritä normaalin vuoropuhelun kulkua tällä verkkosivustolla.

 

 1. Et saa ilmaista tai julkaista sisältöä (etkä rohkaista toista osapuolta samaan), joka sisältää:
 • kiroilua tai sopimatonta, säädytöntä, herjaavaa, uhkaavaa, väkivaltaista tai syrjivää (rotuun, uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, ikään taikka fyysiseen tai henkiseen vammaisuuteen perustuvaa) kielenkäyttöä;
 • keskustelua, jossa kannustetaan, edistetään tai annetaan tietoa laittomasta tai rikollisesta toiminnasta (esimerkiksi pornografia, räjähteet, aseet, väkivalta, huumeet, ohjelmistovirukset, tietokonehakkerointi ja tekijänoikeuksien rikkominen);
 • muiden verkkosivustojen osoitteita tai sellaista sisältöä, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia;
 • puhelinnumeroiden tai kotiosoitteiden vaihtamista, muiden sivuston käyttäjien häirintää (joko yksityisesti tai julkisella foorumilla) taikka henkilökuntamme, julkisuuden henkilöiden tai muiden henkilöiden esittämistä;
 • toimintaa, joka häiritsee tai heikentää sivuston toimintaa, vakautta tai turvallisuutta (esimerkiksi virusten, ohjelmavirheiden, matojen, troijalaisten tai muunlaisten saastuttavien tekijöiden levittäminen);
 • mainoksia, myynninedistämistä, ei-toivottuja yhteydenottoja tai sivuston muuta käyttöä
 • luvattomiin kaupallisiin tarkoituksiin; ja
 • yrityksen tai sivuston halventavaan kommentointiin.

 

 1. Sitoudut korvaamaan yritykselle kaikki oikeudenkäyntikulut, vahingot ja muut kulut, joita sille voi aiheutua siitä, että olet rikkonut tai sinun epäillään rikkoneen ehtoja tai kolmannen osapuolen oikeuksia, tai siitä, että olet rikkonut lakia.

 

 1. Vaikka pyydämme kaikkia verkkosivuston käyttäjiä noudattamaan näitä ehtoja, hyväksyt, että muut käyttäjät voivat julkaista materiaalia, jota pidät loukkaavana tai paheksuttavana. Yritys ei ota vastuuta yksittäisten käyttäjien verkkosivustolle jakamasta sisällöstä, eikä tällainen sisältö edusta yrityksen näkemyksiä.

 

 1. Julkaisemalla sisältöä verkkosivustollamme myönnät meille maksuttoman ja yksinoikeudettoman luvan julkaista ja muuten käyttää materiaalia haluamallamme tavalla ja missä tahansa mediassa maailmanlaajuisesti.

 

LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

 

 1. Verkkosivustolla esiintyvät linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan sivustojen käyttöä. Jos käytät näitä linkkejä, poistut verkkosivustolta. Yritys ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, eikä se valvo näitä verkkosivustoja, niiden sisältöä tai saatavuutta taikka ole niistä vastuussa. Yritys ei näin ollen tue tai edusta niitä, niiden sisältämää aineistoa tai niiden käytöstä mahdollisesti saatavia tuloksia. Jos päätät käyttää jotakin verkkosivustolle linkitettyä kolmannen osapuolen verkkosivustoa, teet sen täysin omalla vastuullasi.

VASTUUN RAJOITTAMINEN

 

 1. Vaikka yritys pyrkii varmistamaan, että verkkosivuston tiedot ovat oikeita, yritys ei takaa verkkosivuston aineiston oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Yritys voi tehdä muutoksia verkkosivuston aineistoon tai sillä kuvattuihin tuotteisiin ja hintoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivuston materiaali saattaa olla vanhentunutta, eikä yritys sitoudu päivittämään sitä. Lain sallimissa rajoissa yritys tarjoaa verkkosivuston käyttöösi siltä pohjalta, että yritys sulkee pois kaikki tulkinnat, takuut, ehdot ja muut säännöt (esimerkiksi lakiin sisältyvät ehdot).

 

 1. Jollei kohdassa 23 muuta määrätä, yritys, mikä tahansa muu osapuoli (riippumatta siitä, osallistuuko se verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen, ylläpitoon tai toimittamiseen) ja mikä tahansa yrityksen konserniyhtiö sekä kaikkien näiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat tai edustajat eivät ole minkäänlaisessa vastuussa minkäänlaisista tai -suuruisista vahingoista, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle voi aiheutua (esimerkiksi kaikki suorat, epäsuorat, rankaisuksi tuomittavat tai välilliset menetykset ja vahingot tai tulojen, voittojen, liikearvon, tietojen, sopimusten tai rahan käytön menetykset taikka menetykset tai vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan keskeytymisestä tai liittyvät siihen millään tavalla, olipa kyse rikkomuksesta [mukaan lukien rajoittamaton huolimattomuus], sopimuksesta tai muusta), joka liittyy millään tavalla verkkosivustoon tai verkkosivuston, verkkosivustolle linkitettyjen verkkosivustojen tai tällaisilla verkkosivustoilla olevan materiaalin käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää niitä tai niiden käytön tuloksiin, esimerkiksi menetykset tai vahingot, jotka johtuvat viruksista, jotka voivat saastuttaa tietokonelaitteesi, ohjelmistosi, tietosi tai muun omaisuutesi, koska olet päässyt verkkosivustolle, käyttänyt sitä tai selaillut sitä taikka ladannut materiaalia verkkosivustolta tai verkkosivustoon linkitetyiltä verkkosivustoilta.

 

 1. Mikään näiden käyttöehtojen osa ei rajoita yrityksen vastuuta seuraavien osalta:

 

 • yrityksen, sen johtajien, toimijoiden, toimihenkilöiden tai edustajien huolimattomuudesta aiheutunut kuolema tai henkilövahinko;
 • petos tai tahallinen harhaanjohtaminen; tai
 • mikä tahansa muu vastuu, jota ei voida lain mukaan sulkea pois tai rajoittaa.

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

 

 1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Liettuan tasavallan lakia ja niitä tulkitaan sitä noudattaen. Näihin käyttöehtoihin liittyvät riidat kuuluvat yksinomaisesti Liettuan tuomioistuinten toimivallan piiriin, tosin yritys pidättää itsellään oikeuden nostaa kanteen sinua vastaan näiden käyttöehtojen rikkomisesta asuinmaassasi tai muussa asian kannalta olennaisessa maassa.

 

Julkaisupäivä: 1.7.2020